Tranor vid Pulken

Tusentals tranor rastar vid Pulken vid Yngsjö.
3april 1 3april 2 3april 3 3april 4
3april 5 3april 6 3april 7 3april 8
3april 9 3april 10 3april 11